شیطان پرستی و فراماسونری(Freemasonry )

ماسونیسم(1)

                            


(ماسون) یعنى بناء(2).

(ماسونیسم) حزبى است مخفى که فقط بخاطر ریشه کن ساختن ادیان، اخلاق و دولتها به حساب یهود، تأسیس شده است.

مطالب این بخش از کتاب (اسرار الماسونیة) تألیف ژنرال جواد رفعت ایلخان مى‏باشد.

الف ـ تعریف حزب:

ماسونیسم حزبى است مخفى که تا به حال کسى از مقرّرات و قوانین آن اطلاع نداشته و در هیچ کتابى راجع به آن مطلبى نوشته نشده است(3).

عقائد رموز و اشارات ما به لغت مصرى فرعونى است، که به وسیله بنى اسرائیل به ما ارث رسیده است(4).

ب ـ هدف حزب:

حزب ماسونى نباید به یک دولت، یا دو دولت اکتفا نماید بلکه تمام دولتهاى جهان را باید تحت سیطره خود قرار دهد براى رسیدن به این هدف در ابتدا لازم است دین و علماء دین را که یگانه دشمن ما هستند نابود کنیم(5).


برادران عزیز، علماء دین مى‏خواهند بر امورات دنیوى ما نیز چیره شوند و این وظیفه ما است که تز آزادى مذهب را در اذهان مردم بگنجانیم و آنها را از دور علماء پراکنده کنیم.

دین را که یگانه دشمن بشریّت است باید نابود کرد چون باعث جنگها، جدالها، کشتارها و همه کشمکشهاى مردمى مى‏باشد.

برادران عزیز، تا مى‏توانید قانون و مقرّراتى جعل کنید تا این که مجالى براى دستورات و قوانین دین و مذهب باقى نماند، زیرا حاکمیّت علماى دین را تا مى‏توانیم از بین برده و کار دین و دینداران و مؤمنین را با خدا یکسره کنیم(6).

حزب ماسونى، در چندین سال اخیر نقشهاى مهمّى در سیاست اروپا داشته است(7).

افراد این حزب نباید به هیچ دینى معتقد باشند(8).

فرد ماسونى ممکن است (وطن‏پرست) باشد، ولى به شرط آن که پاى بند به مقرّرات حزب ماسونى باشد.

افراد این حزب مى‏توانند کارمند دولت، وکیل مجلس و یا رئیس جمهور بشوند، به شرط آن که بدون مشورت با مجلس ماسونى کارى انجام ندهند و از هدف ماسونیسم نباید دور شوند(9).

اگر فرد ماسونیسم، زمامدار مملکتى شد، بقیه افراد حزب را باید در کنار خود به مقامات عالیه برساند(10).

ماسونیسم، حزبى است مخفى که هدفش نشر افکار و عقائد خود و چیره شدن بر جهان و جهانیان است و اگر گروهى افکار ما را قبول کنند سبب راحتى ما مى‏گردند(11).

ماسونیسم یگانه حزبى است که با ادیان، عقائد و مقدّسات دینى سخت مبارزه مى‏کند(12).

هدف ما این است که دولتها و ملّتها را بر پایه انکار خدا تأسیس کنیم(13).

هدف ماسونیسم برپائى نظام جمهورى لامذهب بودن در جهان مى‏باشد(14).

آنها براى رسیدن به اهداف خود بایستى تشکیلات خانواده را به هم زنند و اصول اخلاقى جامعه را کاملاً بدون داشتن دین و اهمیّت دادن به ناموس و اخلاق حسنه تربیت کنند. البته این کار در مرحله اوّل مشکل به نظر مى‏رسد ولى چون در میان آنها میل به شهوت و لاابالى گرى فطرى و طبیعى است از این رو شاید چندان هم مشکل نباشد.

افراد حزب را با مقامهاى بالا در حزب، فریب داده و آنها را به ناهمواریهاى زندگى آشنا مى‏سازند، تا از زیر بار حزب شانه خالى نکنند.

یکى از اهداف بزرگ مهم آنها این است که تشکیل خانواده را جدّى نگرفته و اهمیتى به رفع مشکلات خانواده نمى‏دهند گرچه همه نقشه‏هاى آنها نقش برآب خواهد شد.

طبیعت انسان میل به محرمات و شهوترانى است و این وظیفه ما است که درجه حرارت شهوت را در جامعه بالا ببریم، تا اینکه به تمام مقدّسات خود کافر گردند.

تنها از این راه مى‏توان افراد را براى ورود و جذب در حزب آماده کرد(15).

انسان بایستى بر خداوند، خود چیره شده و علیه او اعلام جنگ کند.

آسمانها را مانند ورق کاغذ، پاره پاره کند(16).

الحاد و شرک به خداوند، یکى از مفاخر این حزب است.

و شعارهاى آنها این است که زنده باد مردان و زنان دلیرى که به اصلاح دنیاى خویش پرداختند و منتظر آخرت نشدند(17).

به زودى باید مؤمنین، دینداران و متدیّنین را اعدام کرد و بدین وسیله بر عقائد باطله آنها پیروز شد(18).

فراموش نکنید، ما از دشمنان حقیقى ادیان هستیم(19).

یکى از ذخیره‏هاى پرارزش بشر این است که پاى بند هیچ عقیده‏اى نباشد. آنچه مردم به آن عقیده دارند از ترشحات فکر و اندیشه‏هاى انسان است، مغز انسان است که حقیقت را مى‏تراشد و بخورد دیگران مى‏دهد و بر ما است که از این حقیقت منتهاى استفاده را بکنیم. جمال و زیبائى و الحاد در همین است و این تنها هدف گمراهى و اساس بین ریشه الحاد است(20).

هدف تنها این نیست که بر (متدینین) غالب شویم بلکه هدف ما نابود ساختن آنها است(21).

نتیجه جنگى که بر علیه (دین) آغاز کرده‏ایم، جدائى دین از سیاست است(22).

تمام قوانین سیاسى و اجتماعى را کنفرانسهاى ماسونى وضع مى‏کند(23).

به زودى ماسونیسم جاى ادیان را گرفته و (مساجد و معابد) آنها تبدیل به (محفلهاى) ماسونى خواهد شد.

وقتى (البرت بایک) فوت کرد و به جاى او آقاى (لمى) رئیس حزب انتخاب شد، عکس (مسیح) را بر سر در قصر (ماسونیسم) نصب کرده و در زیر آن عکس چنین نوشتند: پیش از آن که این مکان را ترک گوئید بر صورت این شیطان خائن آب دهان بیاندازید(24).

زمینه براى انقلاب (مارکس) آماده است، فقط باید با (کارگران) هم صدا شده و اعلان انقلاب کنیم و حتما این انقلاب پیروز خواهد شد، زیرا ما (قوّه متفکّره) اجتماع هستیم و کارگران (قوّه مادى) اجتماع مى‏باشند، وقتى این دو قوّه باهم جمع بشوند اضطراب و انقلاب بزرگى به وجود خواهد آمد(25).

افراد حزب ماسونى اکثریّت دستگاه حاکمه فرانسه را تشکیل مى‏دهند(26).

آزادى پدران به اصطلاح (مقدس) مصالح ما را تهدید مى‏کند(27).

سالخوردگان را اهمیّت نداده و نسل جوان را دریابید، سعى کنید نوجوانان و جوانان را به مجالس خود جلب کنید، تا تعالیم حزب را در کودکى و جوانى بیاموزند(28).

انطباعات دوران کودکى، هرگز فراموش نمى‏شود و باید افکار خود را در آن دوران به جوانان تزریق نمائیم و آنها را دور از دین و خدا و مقدّسات تربیت کنیم(29).1 ـ دائرة المعارف بریتانیا (Encyclopaedia Britanica 1911 Masonism).

2 ـ اصل الماسونیة، تألیف عوض الخورى، صفحه 35 (The origin of Masonism).

3 ـ الخطب الاربع، محفل السلامة الماسونى.

4 ـ همان مدرک.

5 ـ کنفرانس شرق اعظم، سال1923 م.

6 ـ نشریّه محفل ماسونى فرانسوى بزرگ، سال1922.

7 ـ مجلة الشرق الکبیر.

8 ـ مذاکرات کنفرانس ماسونى فرانسوى در سال1897.

9 ـ البناء الماسونى، سال1889.

10 ـ کنفرانس محافل ماسونى، سال1884.

11 ـ کنفرانس مشرق اعظم فرانسوى، سال1923.

12 ـ مجله آکاسیا، ایتالیا، سال1904.

13 ـ کنفرانسى که به یادبود اعلامیه حقوق بشر در سال1889 تشکیل شد.

14 ـ کنفرانس ماسونیسم جهانى، سال1900.

15 ـ از سخنرانى ماسونى بزرگ آقاى (بیکزتو) در سال1921.

16 ـ از سخنرانى (لیفرج) در سال1965.

17 ـ (انه بانزنت)، صفحه2 ، لندن سال1882.

18 ـ محفل ماسونى بزرگ ، سال1922.

19 ـ مظاهر کنفرانسى ماسونى، سال1911.

20 ـ جین جیرس، سال1895.

21 ـ مذاکرات کنفرانس ماسونى جهانى، سال1900.

22 ـ مجله آکاسیا، سال1903.

23 ـ نشریّه دانشگاه (نانسى) فرانسوى، سال1903.

24 ـ مشرق ماسونى اعظم.

25 ـ مجله آکاسیا، سال1903.

26 ـ کودو، وزیر سابق فرانسوى، در کنفرانس1964.

27 ـ نشریه مشرق اعظم، سال1903.

28 ـ از تعالیم ماسونیسهاى آزاد (Freemasonery).

29 ـ از تعالیم (فیلنى) ماسونى.

نظرات (15)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام اول ادرس وبتون رو درست کنیدناسلامتی خیر سرت میخوای پزشک بشی با این سوادت میخوای بشی بیچاره مریضات
سه‌شنبه 27 دی 1390 ساعت 23:16
امتیاز: 1 0
پاسخ:
shitan به لاتین به معنی گمراه هستش
سلام
به هیچ وجه نمیشه تشکیلات خانواده رو بهم بزنند چون پایه واساس جامعه رو خانواده میسازه...خیلی ها سعی کردن اما نتونستن.
در ضمن اگه به دینی روی نیاریم بی بندو باری همه جا چیره میشه...حتی مسیحی بودن با اینکه کامل نیست اما انسان رو از بسیاری مسائل باز میداره...
شهوت ولا ابالی گری فطریه؟؟؟
خب باشه خیلی چیزا فطریه...ماباید جلوشو بگیریم...غریزه انسان خیلی چیزا رو میخواد مگه قراره هرچی خواست تقدیمش کنیم...
عجب جامعه ای میشه اگه همه اینجوری بشن واقعا که...چه هدف های غیر عاقلانه ای
_باخدا هم میشه جنگ کرد؟من اگه جای خدا بودم همون موقعه زجر کشش می کردم...خوبه که نیستم.
_چه امیدوارن؛به زودی ماسونیسم جای ادیان را گرفته و(مساجد ومعبد)آنها تبدیل به (محفل های)ماسونی خواهد شد.
ممنون از مطالب خوبتون من گفتم بیاد نظرتون رو درمورد شعرم بگید.
بدرودچهارشنبه 28 دی 1390 ساعت 12:35
امتیاز: 0 0
پاسخ:
اونا به یه چیز فکر نکردد اونم غیرت ماستما بچه شیعه ها با نون حلال بزرگ شدیم همین باعث میشه تک تک سلول های بدنمون بشه آنتی ماسون
به امید روزی که بیداری اندیشه موجب شود انسان به خودش بازگردد، نه مثل امروز که در زیر سایه قدرت های بزرگ از خود بیگانه شده.
چهارشنبه 28 دی 1390 ساعت 15:18
امتیاز: 0 0
پاسخ:
انشاالله اما این وظیفه ماست که این امر رو تحقق بخشیم
آنتی ماسون چه جالب!!!
استاد سخنور؟؟؟اینم جالب بود
ممنون از حضورتون
وهمچنین حسن نظرتون در مورد وبلاگم.
دوشنبه 17 بهمن 1390 ساعت 13:49
امتیاز: 0 0
سلام دوست عزیز واقعا ممنونم که قابل دوستید و به ما سر زدید.سنگر جالبی دارید.باز هم به ما سر بزنید.
دوشنبه 17 بهمن 1390 ساعت 16:16
امتیاز: 0 0
من نمیدونم چرا شیطان پرستی با فراماسوری مخلوط کردین؟اهداف شیطان پرست ها مشخص همه میدونیم این ماسون ها هستن ک نمیشه متوجه هدفشون شد هرجا1چیزی نوشته
از اعداد تا شکلهای مختلف و قهوه تلخ
من دنبال 1کتاب خوب در این رابطه هستم اگه میدونید اسم شو بگید
سه‌شنبه 18 بهمن 1390 ساعت 11:50
امتیاز: 0 0
تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه:امیدوارم در کارت یعنی آگاه سازی خیییییییییییلی موفق باشی...چون به نظرم مهمترین کاره تو این زمان...
منم این اواخر خیلی تلاش کردم به هر شکلی از کارگردانی تئاتر با این مضمون گرفته تا پخش سی دی های آقای رائفی و... ولی بعضی چیزها واقعا باعث تاسف بود مثلا اینکه به من و دوستام انگ شیطان پرست بودن (!) زدن و حتی معلم دینی مدرسه از دفتر خواست که جلوی ما رو بگیرن!!اونم واسه چی؟!واسه اینکه معلم معتقد بود بچه ها اصلا نباید بدونند که چیزی به اسم شیطان پرستی وجود داره چون در اون صورت ممکنه برن سمتش!!!!!!!!!
خنده دار نیست؟!
چهارشنبه 19 بهمن 1390 ساعت 15:47
امتیاز: 0 0
سلام
ممنون از اینکه از وبلاگ بنده بازدید نمودید
بله ما کونگ فو توآ رو اینگونه معنی می کنیم که کونگ=دانایی فو=طریقت توآ=انشائ تن و روان => طریقت دانایی انشاء تن و روان. در توآ ما هم تن رو پرورش میدهیم و هم روان رو که در حوزه روان از طریق فلسفه اسلامی جلو می ریم. یه چیزی شبیه به عرفان اسلامی شیعی.
یا حق
اللهم عجل لولیک الفرج
چهارشنبه 19 بهمن 1390 ساعت 16:11
امتیاز: 0 0
سلام واقعا از مطالبتون ممنون.... به نظرم ماها نباید بیکار بشینیم باید دست به کار شیم... من احساس تکلیف میکنم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم... خیلیا الان دارن با این جریانا میجنگن.... چرا ما بیکار نشستیم؟
یکشنبه 23 بهمن 1390 ساعت 23:39
امتیاز: 0 0
پاسخ:
یا علی
خدا به همراهت
سلام اگر برایتان مقدور است به سایت ما بیایید و این مطلب را در سایت خودتان انتشار دهید
جنگ یا نمایش ژولیوس سزار آخرین مصاحبه محمحسن سنگ تراش
باتشکر
دوشنبه 24 بهمن 1390 ساعت 00:47
امتیاز: 0 0
سلام و خسته نباشید
میخوام دعوتت کنم که از این پست های مفیدت تو انجمن ما هم بذاری تا افراد بیشتر بتونن استفاده کنند

به امید ظهور امام زمان عج

www.Masonic-Photo.ir
پنج‌شنبه 3 فروردین 1391 ساعت 16:13
امتیاز: 0 1
هک و فیلتر کردنه وبلاگهای ترویج شیطان پرستی.با ایمیل اطلاع دهید
یکشنبه 20 فروردین 1391 ساعت 15:07
امتیاز: 0 0
بسم رب الشهداء و الصدیقین

اولین فروم تخصصی ضد صهیونیسمی
http://www.shohadayeayande.com

شامل انجمن های:

رخداد ها و تحلیل های خبری (خبر - اخبار تصویری - تحلیل خبری)

عقاید یهود و صهیونیسم (پروتکل های یهود - نقد و بررسی کتب مقدس - عقاید یهود از منظر دیگر ادیان - عرفان کابالا - تفاوت های یهود و صهیونیسم)

آخر الزمان و صهیونیسم (فراماسونری و دیگر مجامع مخفی - شیطان پرستی - منجی گرایی و صهیونیسم - دست نشانده های صهیونیسم - رسانه، سینما، صهیونیسم - صهیونیسم غیر یهودی - پیشگویی های آخرالزمان)

مباحث نظامی رژیم صهیونیستی (ابزار جنگی سبک - ابزار جنگی سنگین - هوافضا و صنایع هوایی - تاکتیک ها - ضربه پذیری)

فلسطین؛ دیروز، امروز، فردا (سرزمین فلسطین - مسجدالأقصی - تاریخچه یهود و صهیونیسم - هلوکاست - ادبیات مقاومت - احزاب، فرقه ها و شخصیت ها)

نوا و نما (تصاویر - کاریکاتور - کلیپ و فلش - نواهای صوتی)

کتابخانه و کارگاه آموزشی (اعتقادی - تاریخی - سیاسی - نظامی - علمی - فرهنگی - هنری - سایر)

تجارت و اقتصاد اسرائیل (کالاهای صهیونیستی و شرکت های رژیم صهیونیستی - صادرات به رژیم صهیونیستی - اقتصاد رژیم صهیونیستی - باید ها و نباید های تحریم صهیونیسم)

و ... .

منتظر حضور سبز شما مجاهدان راه حق هستیم.
دوشنبه 4 اردیبهشت 1391 ساعت 23:28
امتیاز: 0 0

09302422790


پنج‌شنبه 5 مرداد 1391 ساعت 12:31
امتیاز: 0 0
سلام.وبلاگ خوبی دارین خوشحال میشم با هم تبادل لینک کنیم.بهم خبر بدین.
ممنون
منتظرم...
یکشنبه 15 مرداد 1391 ساعت 09:40
امتیاز: 0 0